DYNAMIC MEDIA s.r.o.
Orlové 254
017 01 Považská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Konatelia spoločnosti:
Ivan Ďurovec | 0918 488 773
Vladimír Lečko | 0944 207 498

E-mail: dynamicmedia@dynamicmedia.sk

Copyright © 2015 dynamicmedia.sk. Všetky práva vyhradené.

Agentúra   l   Služby   l   Rental-Výroba   l   LED Screens   l   Partneri   l   Kontakt

LED SCREENS + LCD BUS

B01

Umiestnenie: HM Tesco Zlaté Piesky

V blízkosti: Palace Shopping Centre, Asko nábytok, čerpacia stanica,

križovatka ulíc Rožňavská, Vajnorská a Cesta na Senec.

Obrazovka: ozvučená, veľkosť 4x3 metre štvorcové.

Vysielanie: od 06:00 do 22:00 hodiny, každý deň počas roka.

Frekvencia pohybu ľudí: min. 30 000 denne.

Frekvencia pohybu áut: 50 000 denne.

Môžete si vybrať s niekoľkých druhov balíčkov a to:


Balíček ŠTART - 3 mesiace

LED obrazovka BA 01.

Ozvučený spot dĺžky 20 sekúnd.

Uverejnenie spotu 100x za deň kampane.


Balíček SEASON - 8 mesiacov

LED obrazovka BA 01.

Ozvučený spot dĺžky 25 sekúnd.

Uverejnenie spotu 100x za deň kampane.


Balíček MAXI - 12 mesiacov

LED obrazovka BA 01.

Ozvučený spot dĺžky 30 sekúnd.

Uverejnenie spotu 100x za deň kampane.


BUS LCD

Reklamnú kampaň v autobusoch je možné objednať aj samostatne.

Alebo spotu v rozlíšení 1440 x 760 px.

Agentúra Služby Rental-Výroba LED-Screens Partneri Kampane Kontakty