DYNAMIC MEDIA s.r.o.
Orlové 254
017 01 Považská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Konatelia spoločnosti:
Ivan Ďurovec | 0918 488 773
Vladimír Lečko | 0944 207 498

E-mail: dynamicmedia@dynamicmedia.sk

Agentúra   l   Služby   l   Rental-Výroba   l   LED Screens   l   Partneri   l   Kontakt

LED obrazovky

Prenájom reklamného priestoru na LED obrazovkách. V ponuke sú outdoorove a indoorove plochy na celom Slovensku, takže nie je problém vyskladať si kampaň podľa okresu, kraja, či reklamnú kampaň v rámci celej SR.

V rámci outdoorovych plôch ponúkame viacej ako 100 rôznych reklamných LED obrazoviek, ktoré sú umiestnené na najfrekventovanejších miestach v rámci okresných a krajských miest. Celkovo ponúkame viac ako 1500m štvorcových interaktívnych reklamných plôch.

Myslíte si, že viac frčí indoor? Nie je problém, viac ako 300 reklamných interiérových plôch umiestnených v nákupných centrách, nemocniciach, reštauračných prevádzkach, alebo posilňovniach s celkovým denným záberom viac ako pol milóna ľudí.

Copyright © 2015 dynamicmedia.sk. Všetky práva vyhradené.

Agentúra Služby Rental-Výroba LED-Screens Partneri Kampane Kontakty