DYNAMIC MEDIA s.r.o.
Orlové 254
017 01 Považská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Konatelia spoločnosti:
Ivan Ďurovec | 0918 488 773
Vladimír Lečko | 0944 207 498

E-mail: dynamicmedia@dynamicmedia.sk

Agentúra   l   Služby   l   Rental-Výroba   l   LED Screens   l   Partneri   l   Kontakt

LCD obrazovky v autobusoch

Prenájom reklamného priestoru na LCD obrazovkách v autobusoch mestskej hromadnej dopravy v Považskej Bystrici. Celkovo 11 autobusov, ktoré denne prechádzajú po hlavných trasách mesta PB, t.j. napr.: autobusová stanica, železničná stanica, budova Národného Frontu, SPŠ, sídlisko Rozkvet, SNP, Stred, Nemocnica s poliklinikou PB, Tesco. Mesačne prevezú spoje mhd 350 000 ľudí.

Copyright © 2015 dynamicmedia.sk. Všetky práva vyhradené.

Agentúra Služby Rental-Výroba LED-Screens Partneri Kampane Kontakty