DYNAMIC MEDIA s.r.o.
Orlové 254
017 01 Považská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Konatelia spoločnosti:
Ivan Ďurovec | 0918 488 773
Vladimír Lečko | 0944 207 498

E-mail: dynamicmedia@dynamicmedia.sk

Copyright © 2015 dynamicmedia.sk. Všetky práva vyhradené.

Agentúra   l   Služby   l   Rental-Výroba   l   LED Screens   l   Partneri   l   Kontakt

Kontakty

Kontaktné údaje:


DYNAMIC MEDIA s.r.o.

Orlové 254

017 01 Považská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA


Fakturačné údaje:


IČO: 45 896 801

DIČ: 2023129966

IČ DPH: SK 2023129966


Zápis: OR OS Trenčín, Oddiel Sro,

Vložka číslo 23678/R

VÚB, a.s.,


Bankové spojenie:

č.ú.2823320557/0200

Konatelia spoločnosti


Ivan Ďurovec – 0918 488 773

Vladimír Lečko – 0944 207 498

dynamicmedia@dynamicmedia.sk

Kontaktujte nás

Agentúra Služby Rental-Výroba LED-Screens Partneri Kampane Kontakty

Obchodné podmienky

obchPod.pdf