Kampane

DYNAMIC MEDIA s.r.o.
Orlové 254
017 01 Považská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Konatelia spoločnosti:
Ivan Ďurovec | 0918 488 773
Vladimír Lečko | 0944 207 498

E-mail: dynamicmedia@dynamicmedia.sk

Copyright © 2015 dynamicmedia.sk. Všetky práva vyhradené.

Agentúra   l   Služby   l   Rental-Výroba   l   LED Screens   l   Partneri   l   Kontakt

Agentúra Služby Rental-Výroba LED-Screens Partneri Kampane Kontakty