DYNAMIC MEDIA s.r.o.
Orlové 254
017 01 Považská Bystrica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Konatelia spoločnosti:
Ivan Ďurovec | 0918 488 773
Vladimír Lečko | 0944 207 498

E-mail: dynamicmedia@dynamicmedia.sk

Agentúra   l   Služby   l   Rental-Výroba   l   LED Screens   l   Partneri   l   Kontakt

Billboardy

V dnešnej dobe jedna z najpopulárnejších exteriérových foriem komunikácie, aj keď prišiel na psa mráz, keďže billboardové plochy sú natoľko presýtené, že neviete určiť, ktorá kampaň je aktuálna, a ktorá nie. Každopádne so svojím podielom viac ako 70% prevažujú nad ostatnými formami exteriérovej reklamy a je nemysliteľné nevyužívať aj túto formu overenej reklamy.

V ponuke sú plochy od rozmeru klasického billboardu až po bigboardy, či megaboardy v rámci celého Slovenska.

Copyright © 2015 dynamicmedia.sk. Všetky práva vyhradené.

Agentúra Služby Rental-Výroba LED-Screens Partneri Kampane Kontakty